FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา
ปลาน้ำจืดของไทย ปลาไทย ปลาแม่น้ำ > ปลาไทย|ปลาเลียหินหางแดง (Garra sp.)

ปลาไทย|ปลาเลียหินหางแดง (Garra sp.)

garra-sp4

ปลาเลียหินหางแดง Garra sp.

• พฤติกรรม : ปลาเลียหินหางแดง จะหากินอยู่ระดับกลางน้ำและพื้นท้องน้ำ
• ขนาด : 10-20 เซนติเมตร
• อาหาร :ตะไคร่น้ำตามแก่งหิน

garra-sp51

ปลาเลียหินหางแดง เป็นปลาน้ำจืดของไทย ที่ต้องขอกล่าวด้วยความปลื้มจากใจจริง ตั้งแต่ผมชื่นชอบปลาไทยและศึกษาจากเอกสารมามากเท่าที่กำลังกายและเงินของผมจะหาได้ ปลาชนิดนี้ยังไม่เคยมีภาพและเรื่องราวให้ผมรู้จัก แต่ด้วยโอกาสจากกลุ่ม สยามเอ็นสิส siamensis.org ทำให้การสำรวจปลา ที่แม่น้ำสุริยะครั้งนั้น เป็นการเปิดโลกชนิดสายพันธุ์ปลามากมายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทำให้ผมได้เห็นปลาเลียหินหางแดงที่ยังไม่เคยพบข้อมูลในเอกสารของไทยเล่มใดเลย (ขอขอบคุณอีกครั้งครับ)

garra-sp31

จากข้อมูลที่ได้ฟังมา ปลาเลียหินหางแดง เคยมีรายงานการพบครั้งแรกในแถบต้นน้ำของประเทศพม่า ซึ่งมีเส้นทางของสายน้ำ ไหลผ่านใกล้เขตชายแดนในประเทศไทย การสำรวจพบในแม่น้ำสุริยะครั้งนี้คาดว่าเป็นรายงานใหม่ของไทยด้วย ผมได้ขอนำตัวอย่างปลาที่จับได้มาเลี้ยงไว้ และได้พบพฤติกรรมของปลาที่น่าสนใจ จึงบันทึกภาพไว้ดังภาพที่เห็น

garra-sp2garra-sp

ในธรรมชาติของปลาเลียหินหางแดง เป็นปลาที่ชอบอยู่ตามกระแสน้ำ และพบว่ามีพฤติกรรมคล้ายปลาในกลุ่มเดียวกัน ที่กินตะไคร่น้ำตามแก่งหินเป็นหลัก ซึ่งในที่เลี้ยง ผมให้อาหารปลา อาหารเม็ดชนิดแผ่นจม แบบที่ผลิตมาเพื่อเหมาะกับกลุ่มปลาที่มีพฤติกรรมแทะเล็มอาหารแบบนี้ และก็พบว่าปลาชอบเป็นอย่างดี

ปลาgarra-sp6

มีรายงานว่า ในตลาดปลาสวยงามบางแห่ง ได้นำปลาชนิดนี้มาขายด้วย หากใครสนใจเลี้ยง ขอให้ศึกษาและเตรียมสถานที่ให้เหมาะ ไม่แน่นะครับ ปลาอาจมีพฤติกรรมแปลกๆชนกันให้เห็นเช่นนี้ก็ได้

garra-sp1

ภาพปลาเลียหินหางแดงชุดนี้ มีความภูมิใจเป็นพิเศษ ที่มี นิตยสารปลา Aqualognews ของประเทศเยอรมัน สนใจนำเรื่องราวของปลาชนิดนี้ไปลงในนิตยสารของเขาด้วยครับ