FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา

Posts tagged 'Peacock Bass'

Trip ตกปลา| การปรากฎตัวของผู้ล่าต่างถิ่น (Peacock Bass) ในเขตระยอง

Trip ตกปลา| การปรากฎตัวของผู้ล่าต่างถิ่น (Peacock Bass) ในเขตระยอง

Trip ตกปลา| การปรากฎตัวของผู้ล่าต่างถิ่น (Peacock Bass) ในเขตระยอง เมื่อปีที่แล้วมีข่าวว่าชาวบ้านพบปลา พีค็อกแบสในคลอง และคลองที่พูดถึงกันนั้น อยู่ในพื้นที่ของระยองด้วย ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสำหรับเพื่อนๆนักตกปลา... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,