FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา

Posts tagged 'ปลาเลียหินหางแดง'

ปลาไทย|ปลาเลียหินหางแดง (Garra sp.)

ปลาไทย|ปลาเลียหินหางแดง (Garra sp.)

ปลาเลียหินหางแดง Garra sp. • พฤติกรรม : ปลาเลียหินหางแดง จะหากินอยู่ระดับกลางน้ำและพื้นท้องน้ำ • ขนาด : 10-20 เซนติเมตร • อาหาร :ตะไคร่น้ำตามแก่งหิน ปลาเลียหินหางแดง เป็นปลาน้ำจืดของไทย ที่ต้องขอกล่าวด้วยความปลื้มจากใจจริง... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , , ,