FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา

Posts tagged 'ปลาต้นน้ำ'

ปลาไทย|ปลาเลียหินหางแดง (Garra sp.)

ปลาไทย|ปลาเลียหินหางแดง (Garra sp.)

ปลาเลียหินหางแดง Garra sp. • พฤติกรรม : ปลาเลียหินหางแดง จะหากินอยู่ระดับกลางน้ำและพื้นท้องน้ำ • ขนาด : 10-20 เซนติเมตร • อาหาร :ตะไคร่น้ำตามแก่งหิน ปลาเลียหินหางแดง เป็นปลาน้ำจืดของไทย ที่ต้องขอกล่าวด้วยความปลื้มจากใจจริง... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , , ,

ปลาไทย|ปลาข้อมือนาง (Folifer brevifilis)

ปลาไทย|ปลาข้อมือนาง (Folifer brevifilis)

ปลาข้อมือนาง Folifer brevifilis (Peter, 1880) พฤติกรรม : ปลาข้อมือนาง จะหากินอยู่ระดับกลางน้ำและพื้นท้องน้ำ ขนาด : 15-20 เซนติเมตร อาหาร :ตะไคร่น้ำตามก้อนหิน แหล่งอาศัย : สามารถพบ ปลาข้อมือนาง ได้ตาม แก่งลำธารต้นน้ำ... Read me >>


Tag as : , , , , , ,