FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา
ปลาน้ำจืดของไทย ปลาไทย ปลาแม่น้ำ > ปลาไทย|ปลาข้อมือนาง (Folifer brevifilis)

ปลาไทย|ปลาข้อมือนาง (Folifer brevifilis)

ปลาข้อมือนาง Folifer-brevifilis

ปลาข้อมือนาง Folifer brevifilis (Peter, 1880)

  • พฤติกรรม : ปลาข้อมือนาง จะหากินอยู่ระดับกลางน้ำและพื้นท้องน้ำ
  • ขนาด : 15-20 เซนติเมตร
  • อาหาร :ตะไคร่น้ำตามก้อนหิน
  • แหล่งอาศัย : สามารถพบ ปลาข้อมือนาง ได้ตาม แก่งลำธารต้นน้ำ ทาง ภาคตะวันตก และ ภาคเหนือ

ใน อดีต ปลาข้อมือนาง ยังไม่มีภาพทางวิชาการอย่างชัดเจน มีเพียงภาพวาด ประกอบเท่านั้น และยังเป็น ปลาน้ำจืดของไทย ที่มีข้อมูลอยู่น้อยมาก ซึ่งหลังจากมีการสำรวจอย่างจริงจัง ก็ทำให้พบแหล่งอาศัยและบันทึกภาพตัวจริงได้ เป็นที่ตื่นเต้นของกลุ่มสำรวจ ปลาน้ำจืดไทย ในช่วงนั้น

ปลาข้อมือนาง มีพฤติกรรม หากิน ตะไคร่น้ำ ตามก้อนหิน ในแม่น้ำสายหลักและแหล่งต้นน้ำ เหมือน ปลาต้นน้ำ ชนิดอื่นๆ

ปลาข้อมือนาง Folifer-brevifilis

ปลาข้อมือนาง มี ลักษณะรูปร่างพิเศษที่ปากซึ่งแตกต่างเป็นหนึ่งเดียวจาก ปลาน้ำจืดของไทย ที่พบทั้งหมดและยังมีหน้าตาคล้ายปลาชนิดหนึ่งของทางไต้หวันด้วย

ปลาข้อมือนาง Folifer-brevifilis

ในตลาดปลาสวยงาม ยังไม่พบ ปลาปลาข้อมือนาง เข้ามาจำหน่าย เนื่องจากยังเป็นปลาที่พบน้อยมาก และ เป็นปลาหายาก

ปลาข้อมือนาง Folifer-brevifilis