FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา
แนะนำหนังสือ และ นิตยสาร > แนะนำนิตยสารปลาไทยในอดีต

แนะนำนิตยสารปลาไทยในอดีต

magazine32

นิตยสารอะแควเรี่ยม

ฉบับที่ 3 สิงหาคม2529

เป็นนิตยสารปลาไทยและปลาสวยงามของไทย รายแรกของไทย ซึ่งปัจจุบันไม่มีวางแผงจำหน่ายแล้ว  ปัจจุบันผมตามเก็บและสะสมไว้จนครบตั้งแต่ฉบับที่1-19 ซึ่งฉบับที่ 19 เป็นฉบับสุดท้าย ผมเห็นว่าเป็นนิตยสารปลาของไทยที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง จึงอยากแนะนำให้ลองอ่านกันครับ

เนื้อหาเด่นในเล่ม
-งานประมงน้อมเกล้าฯ 100ปีศิริราช
-ปลาบึก
-ปลาเสือพ่นน้ำ
-ปลาเค้าขาว
-ปลาเนื้ออ่อน 4 หนวด