FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา
แนะนำหนังสือ และ นิตยสาร > แนะนำนิตยสารปลาของไทยในอดีต

แนะนำนิตยสารปลาของไทยในอดีต

magazine11

AQUAMAG (อะควอ แม็ก) ฉบับปฐมฤกษ์

ฉบับที่1 ธันวาคม 2534

เป็นนิตยสารปลาไทยและปลาสวยงามของไทย รุ่นที่ 2 ซึ่งปัจจุบันไม่มีวางแผงจำหน่ายแล้ว
ผมตามเก็บและสะสมไว้ตั้งแต่ฉบับที่1-7 ไม่แน่ใจว่า นิตยสารฉบับที่7เป็นฉบับสุดท้ายหรือไม่ ผมเห็นว่าเป็นนิตยสารปลาของไทยที่ทรงคุณค่าอีกปกหนึ่ง จึงอยากแนะนำให้อ่านกันครับ

เนื้อหาเด่นในเล่ม
-ท่องไปในแม่น้ำเวฬุ /สำรวจปลาแม่น้ำเวฬุ
-ปลาหนวดพราหมห์
-ปลากดหัวเสียม
-ชีวประวัติของ หลวงมัศยจิตรการ
-catfish