FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา
Trip ตกปลา หมายตกปลา > Trip ตกปลา| ลงเรือครั้งแรกที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

Trip ตกปลา| ลงเรือครั้งแรกที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

trip-fishing1

ทริปลงเรือตีเหยื่อปลอม ครั้งแรกที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับ

trip-fishing

ติดตามเรื่องราวทริปนี้ ได้ที่บอร์ด (ทริปตกปลา) ต่อเลยครับ