FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา
> DSC02326_resize.JPG_thumb

DSC02326_resize.JPG_thumb

ได้แล้วครับ ทาร์ปอนไซด์งาม สำหรับทาร์ปอนตัวแรกด้วยฟลาย